Dâng sao giải hạn

Hàng năm vào ngày rằm tháng giêng thường gọi là Lễ Thượng Nguyên, đa số người Việt Nam chúng ta thường cúng sao tại chùa hay tại nhà để cầu giải trừ tai ương, tật bệnh trong năm. Nhân dịp này, chúng ta sẽ tìm hiểu nghi thức Cúng Sao gọi theo danh từ dân gian, trong Nghi Lễ Phật Giáo Việt Nam thường gọi là Lễ Dược Sư Nhương Tinh Giải Hạn. Đây là một thực tế, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghi thức của lễ nầy.

Theo Phật Giáo Đại Tạng kinh Trường Tế Mục Lục có ghi một số kinh điển liên quan đến “Sao” như sau:

– Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cập Chư Thiên Sở Thuyết Cát Hung Thời Nhật Thiện Ác Tú Diệu Kinh,

– Chư Tinh Mẫu Đà La Ni Kinh,

– Phật Thuyết Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni Kinh

– Tú Diệu Nghi Quỹ,

– Bắc Đẩu Thất Tinh Tụng Niệm Nghi Quỹ,

– Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quỹ,

– Phật Thuyết Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mệnh Kinh,

– Thất Diệu Nhương Tai Quyết,

– Thất Diệu Tinh Thần Biệt Hành Pháp,

– Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Pháp…

Dưới đây là bộ sưu tập các kinh điển trên đã được dịch Việt Văn

Đang cập nhật tiếp …  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *