Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Đảnh lễ Đức Phật Đà / Danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni bằng 6 ngôn ngữ

Danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni bằng 6 ngôn ngữ

Danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni được viết bằng 6 ngôn ngữ: Việt ngữ, Trung ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ, Nepal ngữ, Tây Tạng ngữ.

 photo Danh hieu Phat Thich Ca in6languages 2_zpsftjd5vgi.png

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

南無本師釋迦牟尼佛

NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA

NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI

शाक्यमुनिबुद्ध

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *