[download] Toàn tập giải thích các thủ ấn Mật tông Phật giáo

Thủ ấn (tên chữ Phạn là Mudra, tên chữ Tây Tạng là Phyag-rgya) hay còn có những tên gọi khác như ấn khế ngày nay thường dùng để chỉ các tư thế kết lại giữa các ngón tay của hai tay khi tu luyện Mật giáo. Sách được biên dịch bởi tác giả Nguyễn Huệ Chân, thuộc Tủ sách Bách khoa Phật giáo, Nhà xuất bản Tôn giáo xuất bản năm 2008.

Dưới đây là liên kết tải xuống bộ sách định dạng PDF. Nguồn sách Chùa Phật học Xá Lợi

TẢI XUỐNG – CLICK HERE TO DOWNLOAD

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*