Home / BUDDHIST MATERIALS IN ENGLISH AND VIETNAMESE / 0. Tam Bảo | Three Treasures / Đức Cổ Phật Nhiên Đăng | Dipankara (Dipanikara) Buddha

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng | Dipankara (Dipanikara) Buddha

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng là được coi là vị Phật Quá Khứ đầu tiên trong số 24 vị Phật trước thời Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì thường thờ Tam Thế Phật với Phật Nhiên Đăng bên trái, Phật Thích Ca ở giữa và Phật Di Lặc bên phải. Đức Phật Nhiên Đăng được coi là biểu trưng cho tất cả các vị Phật Quá Khứ.

Dipamkara is considered the first of the twenty-four Buddhas preceding the historical Buddha Sakyamuni (the twenty-fourth predecessor of Sakyamuni). According Mahayana Buddhism, Dīpankara, Gautama, and Maitreya are “the Buddhas of Three Times”. The Buddha symbolized all the Buddhas in the past.

Danh hiệu Phật Nhiên Đăng bằng nhiều ngôn ngữ | The Buddha’s name in some language:

Dīpankara (Sanskrit and Pali Dīpaṃkara, “Lamp bearer”; Bengali: দীপঙ্কর ; Chinese ( 燃燈佛 pinyin Rándēng Fo); Tibetan མར་མེ་མཛད mar me mdzad; Mongolian Jula-yin Jokiyaγči, Dibangkara, Nepal Bhasa: दिपंखा Dīpankha, Vietnamese Nhiên Đăng Phật)

Chuyện kể rằng, tiền thân Phật Thích Ca là tu sĩ Sumedha (Thiện Tuệ, hoặc Thiện Huệ) – một vị Bà La Môn giàu có đã rũ bỏ tất cả để đi tu. Tu sĩ khi dâng cúng hoa cho Đức Phật Nhiên Đăng, đã quỳ gối xuống, đặt mái tóc đen dài của mình trên mặt đất qua một vũng nước để Đức Phật Nhiên Đăng bước qua mà không bị bẩn chân. Sau sự cúng dường này, Đức Nhiên Đăng đã thọ ký cho tu sĩ Sumedha sau này sẽ thành Phật và hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

One story shown in Buddhist Art Stupas has Gautama Buddha (also known as Shakyamuni) in a former incarnation known as Sumedha, a rich Brahmin turned hermit kneeling and laying his long black Hair on the ground, in an act of piety that the Dīpankara Buddha could cross a puddle of mud without soiling his feet. From this act, Dīpankara told Sumedha “In The Ages of the future you will come to be a Buddha called ‘Shakyamuni'”.

Nhu Đồng (tiền thân Đức Phật Thích Ca) trải tóc trên vũng bùn lầy trên đườngcúng dường Đức Nhiên Đăng Phật  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *