Đức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO FUNDAMENTAL TEACHER SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI

शाक्यमुनिबुद्ध | སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

CHUYỆN KỂ ĐỨC PHẬT

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *