Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

Đức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni | Shakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO FUNDAMENTAL TEACHER SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI

शाक्यमुनिबुद्ध | སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT – ABOUT THE BUDDHA

ẢNH ĐỨC PHẬT – IMAGES OF THE BUDDHA

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *