Ebook Đại Bi thần chú

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
—o0o—

Kính bạch quý thầy, kính thưa quý vị !
Thanh Tịnh Lưu Ly xin trân trọng giới thiệu bộ ebook Đại Bi thần chú. Bộ ebook phiên bản EDB 1.0 bao gồm nội dung:
– Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
– Đại Bi thần chú tiếng Phạn
– Đại Bi thần chú tiếng Việt
– Nghi thức hành trì Đại Bi sám pháp
– Đại Bi Xuất tượng
– Đại Bi thần chú giảng giải – Hòa thượng Thích Tuyên Hóa
– Đại Bi thần chú giảng giải – Hòa thượng Thích Tín Nghĩa
Tất cả nội dung trên được trình bày trong một cuốn ebook với các định dạng thường gặp nhất PDF, CHM, MOBI, PRC.
Kính mời quý vị tải xuống theo liên kết dưới đây

TẢI XUỐNG PDF TẢI XUỐNG CHM TẢI XUỐNG MOBI TẢI XUỐNG PRC

.
.

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*