Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Ebooks Phật học / [ebook: PDF, PRC, CHM] BÀI GIẢNG VỀ KINH PHÁP CÚ – Thầy Minh Châu

[ebook: PDF, PRC, CHM] BÀI GIẢNG VỀ KINH PHÁP CÚ – Thầy Minh Châu

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Mời quý vị tùy hỷ tải xuống

BÀI GIẢNG VỀ KINH PHÁP CÚ
Thầy Minh Châu

Tải xuống định dạng PDF

tải xuống định dạng PRC

tải xuống định dạng CHM

Nếu cần cỡ chữ lớn hơn, xin quý vị hoan hỷ gửi yêu cầu tại đây. TTLL sẽ gửi tặng quý vị sau 6 giờ  sau khi TTLL nhận được yêu cầu 😀  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *