Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Ebooks Phật học / [ebook: PDF, PRC, CHM] PHẬT HỌC CƠ BẢN

[ebook: PDF, PRC, CHM] PHẬT HỌC CƠ BẢN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

—o0o—

PHẬT HỌC CƠ BẢN

CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC HÀM THỤ

(1998 – 2002)

1.TRỌN BỘ

ĐỊNH DẠNG CHM

2.TẬP MỘT

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG CHM

3. TẬP HAI

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG CHM

4. TẬP BA

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG CHM

5. TẬP BỐN

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG CHM  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *