Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Ebooks Phật học / [EBOOK: PDF, PRC, DOC] BÁT CHÁNH ĐẠO, CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC – HT Henepola Gunaratana

[EBOOK: PDF, PRC, DOC] BÁT CHÁNH ĐẠO, CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC – HT Henepola Gunaratana

MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG / DOWNLOAD

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG DOC

.

.

.

TRONG EBOOK NÀY

Về Tác Giả
Lời Người Dịch
Lời Nói Đầu
Bước 1 – Chánh Kiến
Bước 2 – Chánh Tư Duy
Bước 3 – Chánh Ngữ
Bước 4 – Chánh Nghiệp
Bước 5 – Chánh Mạng
Bước 6 – Chánh Tinh Tấn
Bước 7 – Chánh Niệm
Bước 8 – Chánh Định
Lời Kết
Hiệu Đính & Tài Liệu Tham Khảo

.
.
.

Sưu tầm từ nguồn Phatphaponline.net  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *