[EBOOK: PDF, PRC, DOC] BÁT CHÁNH ĐẠO, CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC – HT Henepola Gunaratana

MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG / DOWNLOAD

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG DOC

.

.

.

TRONG EBOOK NÀY

Về Tác Giả
Lời Người Dịch
Lời Nói Đầu
Bước 1 – Chánh Kiến
Bước 2 – Chánh Tư Duy
Bước 3 – Chánh Ngữ
Bước 4 – Chánh Nghiệp
Bước 5 – Chánh Mạng
Bước 6 – Chánh Tinh Tấn
Bước 7 – Chánh Niệm
Bước 8 – Chánh Định
Lời Kết
Hiệu Đính & Tài Liệu Tham Khảo

.
.
.

Sưu tầm từ nguồn Phatphaponline.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *