Download 7MB image of the Buddha’s Birthday

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Namo Sakyamuni Buddha

Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

ONLY FREE, NOT FOR SALE

XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN LIÊN KẾT TẢI ẢNH
Please leave a comment in order to get links of the image above

Một số website tải xuống tôn ảnh ở trang nhà, sau đó về bán lại. Vì vậy, các quý đạo hữu muốn nhận ảnh về phục vụ hoạt động Phật sự hoặc in ảnh để tôn thờ, xin vui lòng liên hệ trang nhà. Trang nhà cam kết không bán ảnh, việc nhận tôn ảnh là hoàn toàn miễn phí và không mất bất cứ chi phí nào.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata