Bhaiṣajyaguru audio

Audio Collection of Medicine Buddha Mantra

February 16, 2019 | 0 Comments

The collection includes: – The mantra of Seven Medicine Buddha – Mantra of Medicine Buddha (Bhaiṣajyagurua) and Heart Mantra of Medicine Master Buddha for [...]

卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata