Ksitigarbha Images

Images of Kṣitigarbha Bodhisattva

February 18, 2019 | 0 Comments

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát | Namo Great Vows Kṣitigarbha Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát | Namo Great Vows Kṣitigarbha [...]

卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata