Basic Teachings

Four kinds of mindfulness – Tứ Niệm Xứ

December 19, 2018 | 0 Comments

Tứ Niệm Xứ là bốn đối tượng thiền quán để trụ tâm hay bốn cách Thiền theo Phật giáo để diệt trừ ảo tưởng và đạt thành giác [...]

The Law of Causality – Lý Nhân Duyên Sanh

December 13, 2018 | 0 Comments

I. ĐỊNH NGHĨA: Nhân : Những gì có năng lực phát sanh. Yếu tố chính của sự phát sanh. Duyên: Những sự giúp đỡ phụ thuộc cho nhân phát [...]

The Truth of Karma – Chân Lý về Nghiệp

January 7, 2018 | 0 Comments

Chân Lý về Nghiệp—The Truth of Karma or Actions: 1) Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong [...]
1 2