Meditation Sites

Chon Khong Meditation Institue

February 14, 2019 | 0 Comments

Thành lập tháng 4 năm 1966 Found April 1966 Trụ trì: Thượng Tọa Thích Thông Nhẫn Head of a monastery: the Venerable Thich Thong Nhan Phó Trụ trì: [...]

Thuong Chieu Meditation Institue

February 14, 2019 | 0 Comments

Thường Chiếu là một trong những thiền viện đầu tiên thuộc hệ thống Trúc Lâm thiền viện do hòa thượng Thích Thanh Từ sáng lập. Địa [...]

Minh Dang Quang Pagoda

February 14, 2019 | 0 Comments

Địa chỉ: Số 505, đường Mai Chí Thọ, Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Address: No. 505, Mai Chi Tho Street, Hanoi [...]

Truc Lam Meditation Institue

February 14, 2019 | 0 Comments

Thành lập năm 1993 Found: 1993 Viện trưởng : Hòa thượng Thích Thanh Từ Head of the center: the Most Venerable Thich Thanh Tu Chủ trì Tăng : TK Thích [...]