Chon Khong Meditation Institue

Thành lập tháng 4 năm 1966
Found April 1966
Trụ trì: Thượng Tọa Thích Thông Nhẫn
Head of a monastery: the Venerable Thich Thong Nhan
Phó Trụ trì: Thượng Tọa Thích Thông Như
Deputy head of a monastery: the Venerable Thich Thong Nhu
Thư ký: Đại đức Thích Tuệ Hải
Secretary: The Most Virtuous Monk Thich Tue Hai
Địa chỉ: Số 36/11 Đường Vi Ba, Phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Address: No. 11, 36 Lane, Vi Ba Street, Ward 6, Vung Tau town, Bai Ria Vung Tau Province
Ðiện thoại (Phone number): 064.854.223 – 064.240500

Some images

Một số hình ảnh Thiền viện Chơn Không  Ni


Chánh điện CK Ni


Nhà Tổ CK Ni


Chư Ni tụng kinh


Chư Ni thỉnh nguyện


Chư Ni học Phật pháp


Chư Ni tọa thiền


Chư Ni  lao tác

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata