[fp] Image collection of Buddhas, Bodhisattvas

2019 COLLECTION

IMAGES OF BUDDHAS

Images of Vairocana Buddha

Images of Sakyamuni Buddha

Images of Amitabha Buddha

Images of Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha

Images of Maitreya Buddha

Images of other Buddhas

IMAGES OF BODHISATTVAS

Images of Avalokiteshvara (Kuan Shi Yin) Bodhisattva

Images of Mahasthanapràta Bodhisattva

Images of Ksitigarbha Bodhisattva

Images of Mañjuśrī Bodhisattva

Images of Samantabhadra Bodhisattva

Images of Great Holy Cundi Bodhisattva

Images of Mahamayuri Bodhisattva

Images of Protect Dharma Bodhisattva

Images of other Great Bodhisattvas

IMAGES OF BUDDHIST MONKS

OTHERS IMAGES

卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata