“Ba Ác” đôi khi còn được gọi là “Ba Độc” và đây quả là một tên hay cho chúng. Ba cái độc này là: Tham Lam, Hận Thù, và Si Mê. Trong nhiều cuốn sách, ba thứ độc này được viết bằng tiếng Sanskrit hay Pa-Li. Trong tiếng Sanskrit, chúng được viết là: Lobha, Dvesa và Moha. Trong tiếng Pali, từ Dvesa được thay bằng từ Dosa. Nhưng dù chúng ta có gọi Ba Độc là gì đi nữa thì chúng cũng là nguồn gốc của sự khổ đau. Những ai mang chúng vào tâm tưởng mình thì chúng sẽ làm cho người ấy đau khổ.

Sometimes these three evils are known as “the Three Poisons” and that is quite a good name for them. The three are — craving, hatred and delusion. In many books these three poisons are called by either their Sanskrit or Pali names. In Sanskrit they are Lobha, Dvesa and Moha. The only difference when they are given in Pali is that dvesa becomes dosa. But, no matter how we may call these three evils, they are sources of sorrow to all who allow such poisons to come into their minds.

Tham lam là một hình thức của sự nô lệ, như là một tù nhân bị xiềng xích. Khi người Phật Tử nói về tham lam là ý muốn nói về sự khát vọng làm cho con người bị tù đày. Khi nói về ham muốn bình thường trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không coi đó là tham. Ví dụ, chúng ta có thể mong có một ly nước trong khi đang bị khát hoặc mong được nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Khổ là sự nhầm lẫn giữa cái “giả tạm” và cái “thật có”. Con người tham mê vinh quang, quyền lực và danh vọng là một tù nhân của tham ái. Họ không nhận thức được rằng những khát vọng đó rồi cũng sẽ mất đi.

Craving is a form of slavery, it is like being a chained prisoner. When Buddhists speak of this evil they always mean a desire that makes a prisoner of the person who has that desire. When we speak of the ordinary, normal desires of life we do not consider them as lobha. For example, we naturally desire water when we are thirsty and, when we are tired, we want to rest. Lobha is the mistaking of the false for the real. A person who desperately craves glory and power and fame is a prisoner of craving. He does not realize that all these things he desires will pass away.

Thỉnh thoảng khi ta đi bộ bên ngoài vào những ngày nắng, chúng ta thường nhìn thấy những mãnh đá lấp lánh có màu vàng kim. Cái hình ảnh này gọi là “vàng giả”. Chúng lấp lánh giống vàng, nhưng không phải là vàng thật. Cái ảo giác này cũng tương tự như là sự tham đắm những cái tạm bợ hay giả tạm. Chúng không có giá trị thực sự mà chỉ là “vàng giả”. Nên nhớ, tất cả ham muốn nào có khả năng làm ta bị đọa đày thì được gọi là Tham (Lobha).

Perhaps some of you, when you have been out for a hike, have seen shiny rocks of a golden colour. These look are known as “fool’s gold”. They merely look like gold, but are not at all true gold. It is the same with craving for wrong things. They are not true values, they are “fool’s gold”. Remember that any desire that makes a slave of us is lobha.

Cái Độc thứ hai là Hận Thù (dvesa) và đây là cái độc nguy hiểm. Thật vậy, sự tức giân cực đoan sẽ gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của huyết mạch. Chúng có thể gây bệnh cho chúng ta từ thể chất đến tinh thần. Tức giận và hận thù cũng gần giống nhau và thường đi chung với nhau. Không ai có thể khẳng định rằng mình là người Phật Tử chân chánh mà trái tim và bộ óc đầy dẫy hận thù và tức giận. Không những thực tập loại bỏ hận thù, chúng ta còn phải chuyển hóa chúng bằng những tấm lòng độ lượng và khoan dung đến mọi người chung quanh.

The second poison is hatred (dvesa) and it is a very dangerous poison indeed. In fact, extreme anger actually causes real poisons to come to our bloodstreams. Such poisons make us sick in both body and mind. Anger and hatred are closely akin and frequently are found together. No one can truthfully say that he is a real follower of Lord Buddha’s Dharma, if his heart and mind are filled with hatred and anger. Not only must we get rid of dvesa, we must also fill our hearts with kindliness and goodwill towards all.

Cái Độc thứ ba là Si Mê(Moha). Có rất nhiều cách để diễn tả si mê. Ý tưởng sai lầm là một cách ví dụ điển hình. Tất cả Ba Độc đều từ những suy nghĩ sai lầm. Si mê là sự luôn nhầm lẫn giữa cái “giả” và cái “thật”. Sự nhầm lẫn giữa “vàng giả” và vàng thiệt. Đức Phật dạy chúng ta nên xem xét thật rõ ràng và suy nghĩ thật sáng suốt. Chúng ta phải nhìn thấy được bản chất của các sự vật, mà không nhìn theo trí tưởng tượng của ta, hay muốn chúng ta phải là, hoặc sợ hãi chúng sẽ là. Nếu phải diển tả chữ si mê (moha) trong tiếng Anh, có lẽ “stupidity” (sự ngu ngốc) là chữ hay nhất để dùng. Không ai có khả năng loại bỏ si mê cho chúng ta, mà mỗi chúng ta phải tự lực rèn luyện và loại bỏ nó

The third poison is delusion. There are very many ways to describe delusion. Wrong ideas is one way. All these three poisons come from wrong thinking. Moha is always the mistaking of the false for the real. It is mistaking “fool’s gold” for real gold. The Buddha told us that we must see clearly and think clearly. We must see things as they are and not as we imagine them to be, .or wish them to be or fear them to be. If we have to -describe moha in one English word, perhaps stupidity is the best word to use. No one can get rid of moha for us. Each of us must do that for himself.

Chúng ta đã trình bày ba điều dữ như là ba chất độc. Một cách trình bày khác của điều dữ thứ ba là: Si Mê như là một tấm vải bịt mắt, chừng nào chúng ta còn là người tù của si mê, chúng ta sẽ không thấy được sự thật của chánh Pháp.

We have described these three evils as poisons. There is another way to speak of this third evil. It is like a blindfold that completely covers the eyes. As long as we are prisoners of moha we cannot see the truth of the Dharma.

Source: gdptvn-hoaky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *