Thuong Chieu Meditation Institue

Thường Chiếu là một trong những thiền viện đầu tiên thuộc hệ thống Trúc Lâm thiền viện do hòa thượng Thích Thanh Từ sáng lập.

Địa chỉ: số 001, tổ 23, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Address: No. 001, Civil group 23, Hamlet 1C, Phuoc Thai Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province

Some photoes

Thiền Viện Thường Chiếu Đồng Nai

Thiền Viện Thường Chiếu Đồng Nai

Thiền Viện Thường Chiếu Đồng Nai

 Thiền viện Thường Chiếu

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Leave a comment

Your email address will not be published.


*