Home / BUDDHIST MATERIALS IN ENGLISH AND VIETNAMESE / A. PHẬT THÍCH CA | SAKYAMUNI BUDDHA / Phim | fims / [film] Cuộc đời Đức Phật – Thus have i heard (The life of the Buddha) [Anh ngữ | English]

[film] Cuộc đời Đức Phật – Thus have i heard (The life of the Buddha) [Anh ngữ | English]

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562
CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562

Tải xuống video định dạng mp4 | Click here to download the file as .mp4  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *