Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / A Hàm tài liệu / Giảng kinh A Hàm / Giảng kinh Trung A Hàm tuyển tập – Phẩm Bảy Pháp, kinh số 10: Kinh Lậu Tận

Giảng kinh Trung A Hàm tuyển tập – Phẩm Bảy Pháp, kinh số 10: Kinh Lậu Tận

CHÁNH KINH LẬU TẬN

LỜI PHẬT DẠY TRONG KINH LẬU TẬN

AUDIO GIẢNG KINH LẬU TẬN HT NGUYÊN GIÁC:

LINK 1 – LINK 2  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *