Giới thiệu

Thư viện Tịnh Lưu Ly có tiền thân là blog thư viện namo84000 tại wordpress.com. Kể từ năm 2013 trang nhà sử dụng VPS đặt tại DigitalOcean và lấy tên miền namo84000.org. Tên Thư viện Tịnh Lưu Ly chính thức được đặt từ năm 2017, là tên một thế giới ở phương Đông mà Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở Phương Đông là giáo chủ (theo kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn nguyện và Công đức).

Người sáng lập là Bác sĩ Đoàn Văn Thoại. Bs Thoại sinh năm 1986, có bút danh là Thanh Tịnh Lưu Ly, đang sống và làm việc tại Hà Nội – Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại, Bs Thoai là người điều hành duy nhất của trang nhà. Bài viết website được sưu tập hoặc tóm tắt, trích dẫn từ tài liệu chính thống chỉ nhằm mục đích tu học. Trang nhà không đăng tải các bài viết tranh luận đúng sai, đả phá tông phái, các bài viết mang tư tưởng cá nhân.

Mục tiêu hoạt động:

– Sưu tập và chia sẻ kinh điển, trích dẫn kinh điển theo chủ đề, tài liệu Phật học dành cho người bắt đầu.

– Sưu tập, tôn tạo và chia sẻ tôn ảnh các Đức Phật, Bồ tát.

– Cố gắng cung cấp đủ nhất và hữu ích nhất các tài liệu có thể ứng dụng vào tu tập hàng ngày.

Nguyên tắc hoạt động

– Các bài viết và tài liệu được chia sẻ miến phí tuyệt đối và phi lợi nhuận.

– Chỉ chia sẻ kinh điển chính thống, nguồn gốc người dịch – số – bộ rõ ràng.

– Bình luận của độc giả phải tuân theo nguyên tắc hoạt động của trang nhà. Nếu vi phạm trang nhà xin phép xóa mà không báo trước