HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
QUA CÁC THỜI KỲ

NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)

1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Đức Nhuận
2. Phó Pháp chủ đặc trách Giám luật : Hòa thượng Thích Đôn Hậu
3. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thạch Xom
4. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Mật Hiển
5. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Huệ Thành
6. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Giác Nhu
7. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Tâm Tịch

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)

1. Hòa thượng Thích Thanh Duyệt (Hà Bắc)
2. Hòa thượng Thích Đôn Hậu (Bình Trị Thiên)
3. Hòa thượng Thích Đức Nhuận (Hà Nội)
4. Hòa thượng Thích Hoằng Thông (Tiền Giang)
5. Hòa thượng Thích Thanh Khái (Hà Nam Ninh)
6. Hòa thượng Thích Minh Luân (Hải Hưng)
7. Hòa thượng Thích Thanh Chân (Hà Sơn Bình)
8. Hòa thượng Thích Pháp Triều (Tp. Hồ Chí Minh)
9. Hòa thượng Thích Minh Hiển (Bình Trị Thiên)
10. Hòa thượng Thích Thiện Phú (Tp. Hồ Chí Minh)
11. Hòa thượng Thích Trí Tấn (Sông Bé)
12. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm (Phú Khánh)
13. Hòa thượng Thích Giác Nhu (Đồng Nai)
14. Hòa thượng Thích Thanh Ban (Hà Nam Ninh)
15. Hòa thượng Thích Hồng Năng (Tp. Hồ Chí Minh)
16. Hòa thượng Thích Thiện Ngọc (An Giang)
17. Hòa thượng Thích Thiện Hào (Tp. Hồ Chí Minh)
18. Hòa thượng Thích Tâm Tịch (Hà Nội)
19. Hòa thượng Thích Huệ Thành (Đồng Nai)
20. Hòa thượng Thích Phước Quang (Tp. Hồ Chí Minh)
21. Hòa thượng Thích Thiện Khải (Đồng Nai)
22. Hòa thượng Thích Đạt Hảo (Tp. Hồ Chí Minh)
23. Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Tp. Hồ Chí Minh)
24. Hòa thượng Thích Bửu Ý (Tp. Hồ Chí Minh)
25. Hòa thượng Thích Quảng Kim (Tp. Hồ Chí Minh)
26. Hòa thượng Thích Minh Nhuận (Tp. Hồ Chí Minh)
27. Hòa thượng Thích Châu Mum (Hậu Giang)
28. Hòa thượng Võ Văn By (An Giang)
29. Hòa thượng Thích Danh Nhưỡng (Kiên Giang)
30. Hòa thượng Thích Tắc Châu (Tp. Hồ Chí Minh)
31. Hòa thượng Thích Huệ Đức (Hậu Giang)
32. Hòa thượng Thích Trung Hòa (Tp. Hải Phòng)
33. Hòa thượng Thạch Xom (Cửu Long)
34. Hòa thượng Thích Thanh Hào (Hà Nam Ninh)
35. Hòa thượng Thích Hoằng Minh (Tiền Giang)
36. Hòa thượng Thích Từ Huệ (Tiền Giang)
37. Hòa thượng Thích Trí Đức (Tp. Hồ Chí Minh)
.
.
BAN THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)
1. Chủ tịch : Hòa thượng Thích Trí Tịnh
2. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TB. GDTN : HT. Thích Thiện Siêu
3. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TB. Nghi lễ : HT. Kim Cương Tử
4. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu PHVN : HT. Thích Minh Châu
5. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Thích Thiện Hào
6. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Thích Thanh Chân
7. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Thích Bửu Ý
8. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Siêu Việt
9. Phó Chủ tịch : Hòa thượng Châu Mum
10. Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 : Thượng tọa Thích Từ Hạnh
11. Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1 :Thượng tọa Thích Thanh Tứ
12. Ủy viên Thư ký : Cư sĩ Trần Khánh Dư
13. Ủy viên Thư ký : Cư sĩ Bùi Đức Hải
14. Trưởng ban Tăng sự : Hòa thượng Thích Huệ Hưng
15. Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ Cư sĩ Phật tử : HT. Thích Thanh Viên
16. Trưởng ban Hoằng pháp : Thượng tọa Thích Trí Quảng
17. Trưởng ban Văn hóa : Cư sĩ Võ Đình Cường
18. Trưởng ban Kinh tế Nhà chùa và Từ thiện xã hội: SC. Thích nữ Huệ Từ
19. Ủy viên Tài chính : Đại đức Thích Thanh Nhiễu
20. Ủy viên Phó Tài chính : Cư sĩ Tăng Quang
21. Ủy viên Thủ quỹ : Hòa thượng Thích Thuận Đức
22. Ủy viên Phó Thủ quỹ : NS. Thích nữ Ngoạt Liên
23. Ủy viên Kiểm soát : Thượng tọa Thích Thanh Hiền
24. Ủy viên Kiểm soát : Thượng tọa Thích Giác Toàn
25. Ủy viên Kiểm soát : Đạo hữu Tống Hồ Cầm.
.
.
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)
1. Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Tp. Hồ Chí Minh)
2. Hòa thượng Thích Thiện Hào (Tp. Hồ Chí Minh)
3. Hòa thượng Thích Thanh Chân (Hà Sơn Bình)
4. Hòa thượng Thích Bửu Ý (Tp. Hồ Chí Minh)
5. Hòa thượng Thích Châu Mum (Hậu Giang)
6. Hòa thượng Thích Thiện Siêu (Bình Trị Thiên)
7. Hòa thượng Kim Cương Tử (Hà Nội)
8. Hòa thượng Thích Minh Châu (Tp. Hồ Chí Minh)
9. Hòa thượng Siêu Việt (Tp. Hồ Chí Minh)
10. Hòa thượng Thích Thanh Khái (Hà Nam Ninh)
11 Hòa thượng Danh Nhưỡng (Kiên Giang)
12. Hòa thượng Thích Trí Tấn (Sông Bé)
13. Hòa thượng Thích Huệ Hưng (Tp. Hồ Chí Minh)
14. Hòa thượng Thích Tâm Minh (Hải Hưng)
15. Hòa thượng Thích Thuận Đức (Hà Nam Ninh)
16. Hòa thượng Thích Tâm Thông (Hà Nam Ninh)
17. Hòa thượng Thích Thanh Viên (Hà Sơn Bình)
18. Hòa thượng Thích Quảng Mẫn (Tp. Hải Phòng)
19. Hòa thượng Thích Pháp Lan (Tp. Hồ Chí Minh)
20. Hòa thượng Thích Minh Tâm (Thuận Hải)
21. Hòa thượng Thích Quang Thể (Quảng Nam – Đà Nẵng)
22. Hòa thượng Thích Từ Mãn (Lâm Đồng)
23. Hòa thượng Thích Từ Tâm (Long An)
24. Hòa thượng Thích Bửu Thông (Tiền Giang)
25. Thượng tọa Thích Từ Hạnh (Tp. Hồ Chí Minh)
26. Thượng tọa Thích Thanh Tứ (Hà Nội)
27. Thượng tọa Thích Thanh Chỉnh (Hà Nội)
28.Thượng tọa Thích Thanh Sam (Hà Bắc)
29. Thượng tọa Thích Thanh Hiền (Thái Bình)
30. Thượng tọa Thích Giác Toàn (Tp. Hồ Chí Minh)
31. Thượng tọa Thích Từ Thông (Tp. Hồ Chí Minh)
32. Thượng tọa Thích Hiển Pháp (Tp. Hồ Chí Minh)
33. Thượng tọa Thích Trí Quảng (Tp. Hồ Chí Minh)
34. Thượng tọa Thích Minh Hạnh (Tp. Hồ Chí Minh)
35. Thượng tọa Thích Phước Minh (Hậu Giang)
36. Thượng tọa Thích Thiện Duyên (Quảng Nam – Đà Nẵng)
37. Thượng tọa Thích Trí Tâm (Phú Khánh)
38. Thượng tọa Thích Chánh Trực (Bình Trị Thiên)
39. Thượng tọa Thích Thiện Châu (PG Hải ngoại-Paris Pháp)
40. Thượng tọa Thích Kế Châu (Nghĩa Bình)
41. Thượng tọa Dương Nhơn (Hậu Giang)
42. Thượng tọa Thích Hiển Giác (Minh Hải)
43. Thượng tọa Thích Đắc Pháp (Cửu Long)
44. Thượng tọa Thích Trí Thành (Phú Khánh)
45. Thượng tọa Thích Viên Thành (Hà Sơn Bình)
46. Đại đức Thích Đức Thanh (Bình Trị Thiên)
47. Đại đức Thích Thanh Nhiễu (Hà Nội)
48. Đại đức Thích Tánh Nhiếp (Bình Trị Thiên)
49. NT. Thích nữ Diệu Không (Bình Trị Thiên)
50. NT. Thích Đàm Để (Hà Nội)
51. NS. Thích nữ Ngoạt Liên (Tp. Hồ Chí Minh)
52. NS. Thích nữ Như Ngọc (Đồng Tháp)
53. SC. Thích nữ Huệ Từ (Diệu Hồng) (Đồng Nai)
54. Cư sĩ Võ Đình Cường (Tp. Hồ Chí Minh)
55. Cư sĩ Tống Hồ Cầm (Tp. Hồ Chí Minh)
56. Cư sĩ Tăng Quang (Tp. Hồ Chí Minh)
57. Cư sĩ Huyền Chân (Hà Nội)
58. Cư sĩ Nguyễn Văn Hàm (Tp. Hồ Chí Minh)
59. Cư sĩ Trần Khánh Dư (Hà Nội)
60. Cư sĩ Bùi Đức Hải (Tp. Hồ Chí Minh).

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*