HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
QUA CÁC THỜI KỲ

NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

1. Pháp chủ : Hòa thượng Thích Đức Nhuận
2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Trí Tịnh
3. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thạch Xom
4. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Mahsaray
5. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Huệ Thành
6. Phó Pháp chủ : Hòa thượng Thích Giác Nhu
7. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký : Hòa thượng Thích Tâm Tịch

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

1. Hòa thượng Thích Đức Nhuận (Hà Nội)
2. Hòa thượng Thích Bửu Ý (Tp. Hồ Chí Minh)
3. Hòa thượng Thích Bửu Ngọc (Tp. Hồ Chí Minh)
4. Hòa thượng Châu Mum (Sóc Trăng)
5. Hòa thượng Danh Nhưỡng (Kiên Giang)
6. Hòa thượng Thích Đạt Hảo (Tp. Hồ Chí Minh)
7. Hòa thượng Thích Giác Nhu (Bà Rịa – Vũng Tàu)
8. Hòa thượng Thích Giải An (Quảng Ngãi)
9. Hòa thượng Thích Hồng Năng (Tp. Hồ Chí Minh)
10. Hòa thượng Thích Huệ Thành (Đồng Nai)
11. Hòa thượng Thích Hưng Dụng (Thừa Thiên Huế)
12. Hòa thượng Thích Minh Nhuận (Tp. Hồ Chí Minh)
13. Hòa thượng Mahasaray (Trà Vinh)
14. Hòa thượng Thích Minh Luân (Hải Hưng)
15. Hòa thượng Thích Pháp Lan (Tp. Hồ Chí Minh)
16. Hòa thượng Thích Quảng Kim (Tp. Hồ Chí Minh)
17. Hòa thượng Thích Thanh Khái (Nam Hà)
18. Hòa thượng Thích Thiện Phú (Tp. Hồ Chí Minh)
19. Hòa thượng Thích Trí Tấn (Sông Bé)
20. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm (Khánh Hòa)
21. Hòa thượng Thích Thanh Ban (Nam Hà)
22. Hòa thượng Thích Thiện Hào (Tp. Hồ Chí Minh)
23. Hòa thượng Thích Tâm Tịch (Hà Nội)
24. Hòa thượng Thích Thiện Khải (Đồng Nai)
25. Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Tp. Hồ Chí Minh)
26. Hòa thượng Thích Tắc Châu (Tp. Hồ Chí Minh)
27. Hòa thượng Thạch Xom (Trà Vinh)
28. Hòa thượng Thích Thanh Hào (Ninh Bình)
29. Hòa thượng Thích Từ Huệ (Tiền Giang)
30. Hòa thượng Thích Trí Đức (Tp. Hồ Chí Minh)
31. Hòa thượng Tăng Đức Bổn (Tp. Hồ Chí Minh)
32. Hòa thượng Thích Trí Giác (Quảng Nam-Đà Nẵng)
33. Hòa thượng Võ Văn Bi (An Giang)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

1. Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự : Hòa thượng Thích Trí Tịnh
2. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TB. GDTN : HT. Thích Thiện Siêu
3. Phó Chủ tịch Thường trực : HT. Kim Cương Tử
4. Phó Chủ tịch Thường trực : HT. Thích Thiện Hào
5. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký kiêm Viện trưởng
Viện NCPHVN kiêm TB. Phật giáo Quốc tế : HT. Thích Minh Châu
6. Phó Chủ tịch kiêm Phó truởnng ban Tăng sự : HT. Thích Tâm Thông
7. Phó Chủ tịch : HT. Thích Bửu Ý
8. Phó Chủ tịch : HT. Siêu Việt
9. Phó Chủ tịch : HT. Châu Mum
10. Phó Tổng Thư ký : HT. Thích Hiển Pháp
11. Phó Tổng Thư ký : TT. Thích Thanh Tứ
12. Ủy viên Thư ký : TT. Thích Thanh Nhiễu
13. Ủy viên Thư ký : TT. Thích Thiện Nhơn
14. Ủy viên Thư ký : Cư sĩ Trần Khánh Dư
15. Ủy viên Thư ký : Cư sĩ Bùi Đức Hải
16. Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ Phật tử : TT. Thích Thiện Duyên
17. Trưởng ban Hoằng pháp : TT. Thích Trí Quảng
18. Trưởng ban Nghi lễ : HT. Thích Thuận Đức
19. Trưởng ban Văn hóa : Cư sĩ Võ Đình Cường
20. Trưởng ban Kinh tế Tài chánh : HT. Thích Thanh Kiểm
21. Trưởng ban Từ thiện xã hội : HT. Thích Thanh Viên
22. Phó Trưởng ban Tăng sự : HT. Thích Từ Nhơn
23. Phó Trưởng ban Tăng sự : HT. Danh Nhưỡng
24. Ủy viên Thủ quỹ : NS. Thích nữ Ngoạt Liên
25. Phó Trưởng ban TTXH : SC. Thích nữ Huệ Từ
26. Phó Trưởng ban KTTC : Cư sĩ Tăng Quang
27. Ủy viên Kiểm soát : HT. Thích Phổ Tuệ
28. Ủy viên Kiểm soát : TT. Thích Giác Toàn
29. Ủy viên Kiểm soát : Cư sĩ Tống Hồ Cầm.

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

1. Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Tp. Hồ Chí Minh)
2. Hòa thượng Thích Thiện Hào (Tp. Hồ Chí Minh)
3. Hòa thượng Thích Bửu Ý (Tp. Hồ Chí Minh)
4. Hòa thượng Châu Mum (Sóc Trăng)
5. Hòa thượng Thích Thiện Siêu (Thừa Thiên Huế)
6. Hòa thượng Kim Cương Tử (Hà Nội)
7. Hòa thượng Thích Minh Châu (Tp. Hồ Chí Minh)
8. Hòa thượng Siêu Việt (Tp. Hồ Chí Minh)
9. Hòa thượng Danh Nhưỡng (Kiên Giang)
10. Hòa thượng Thích Trí Tấn (Sông Bé)
11 Hòa thượng Thích Tâm Minh (Hải Hưng)
12. Hòa thượng Thích Thuận Đức (Nam Hà)
13. Hòa thượng Thích Tâm Thông (Nam Hà)
14. Hòa thượng Thích Thanh Viên (Hà Tây)
15. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (Hà Tây)
16. Hòa thượng Thích Quảng Mẫn (Tp. Hải Phòng)
17. Hòa thượng Thích Minh Tâm (Ninh Thuận)
18. Hòa thượng Thích Quang Thể (Quảng Nam – Đà Nẵng)
19. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm (Tp. Hồ Chí Minh)
20. Hòa thượng Thích Từ Mãn (Lâm Đồng)
21. Hòa thượng Thích Huệ Thông (Tiền Giang)
22. Hòa thượng Tăng Đức Bổn (Tp. Hồ Chí Minh)
23. Hòa thượng Thích Từ Nhơn (Tp. Hồ Chí Minh)
24. Hòa thượng Thích Thanh Sam (Hà Bắc)
25. Thượng tọa Thích Thanh Tứ (Hà Nội)
26. Thượng tọa Thích Thanh Dục (Thái Bình)
27. Thượng tọa Thích Giác Toàn (Tp. Hồ Chí Minh)
28. Hòa thượng Thích Từ Thông (Tp. Hồ Chí Minh)
29. Hòa thượng Thích Hiển Pháp (Tp. Hồ Chí Minh)
30. Thượng tọa Thích Trí Quảng (Tp. Hồ Chí Minh)
31. Hòa thượng Thích Phước Minh (Cần Thơ)
32. Thượng tọa Thích Thiện Duyên (Quảng Nam – Đà Nẵng)
33. Thượng tọa Thích Trí Tâm (Khánh Hòa)
34. Hòa thượng Thích Chánh Trực (Quảng Trị)
35. Hòa thượng Thích Minh Hạnh (Tp. Hồ Chí Minh)
36. Thượng tọa Thích Thiện Châu (PG Hải ngoại-Paris Pháp)
37. Hòa thượng Thích Kế Châu (Bình Định)
38. Hòa thượng Dương Nhơn (Sóc Trăng)
39. Thượng tọa Thích Đắc Pháp (Vĩnh Long)
40. Hòa thượng Thích Trí Thành (Phú Yên)
41. Hòa thượng Thích Đức Phương (Thừa Thiên Huế)
42. Thượng tọa Thích Đức Thanh (Thừa Thiên Huế)
43. Thượng tọa Thích Viên Thành (Hà Tây)
44. Hòa thượng Thích Đạt Pháp (Long An)
45. Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu (Hà Nội)
46. Hòa thượng Thích Đức Trì (Thừa Thiên Huế)
47. Thượng tọa Thích Thiện Nhơn (Tp. Hồ Chí Minh)
48. Đại đức Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội)
49. NT. Thích nữ Diệu Không (Thừa Thiên Huế)
50. NT. Thích Đàm Để (Hà Nội)
51. NS. Thích Đàm Nhượng (Nam Hà)
52. NS. Thích nữ Ngoạt Liên (Tp. Hồ Chí Minh)
53. NT. Thích nữ Như Ngọc (Đồng Tháp)
54. SC. Thích nữ Huệ Từ (Tp. Hồ Chí Minh)
55. Cư sĩ Võ Đình Cường (Tp. Hồ Chí Minh)
56. Cư sĩ Tống Hồ Cầm (Tp. Hồ Chí Minh)
57. Cư sĩ Huyền Chân (Hà Nội)
58. Cư sĩ Tăng Quang (Tp. Hồ Chí Minh)
59. Cư sĩ Trần Khánh Dư (Hà Nội)
60. Cư sĩ Bùi Đức Hải (Tp. Hồ Chí Minh)
61. Hòa thượng Thích Thiện Khải (Đồng Nai)
62. Hòa thượng Thích Thanh Kính (Ninh Bình)
63. Hòa thượng Kim Minh (Tp. Hồ Chí Minh)
64. Hòa thượng Thích Đồng Huy (Bà Rịa-Vũng Tàu)
65. Thượng tọa Thích Quang Huy (Đak Lak)
66. Thượng tọa Thích Thiện Bình (Khánh Hòa)
67. Thượng tọa Thích Chơn Thiện (Tp. Hồ Chí Minh)
68. NT. Thích nữ Huyền Học (Tp. Hồ Chí Minh)
69. NS. Thích Đàm Nhung (Thanh Hóa)
70. Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn (Tp. Hồ Chí Minh).

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*