HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
QUA CÁC THỜI KỲ

NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012)

1. Pháp Chủ Hoà thượng Thích Phổ Tuệ
2. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hoà thượng Thích Trí Tịnh
3. Phó Pháp Chủ Hoà thượng Thích Minh Châu
4. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hoà thượng Danh Nhưỡng
5. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hoà thượng Thích Thanh Sam
6. Phó Pháp Chủ Hoà thượng Kim Minh (Viên tịch)
7. Phó Pháp Chủ Hoà thượng Dương Nhơn
9. Phó Pháp Chủ Hoà thượng Thích Hiển Pháp
8. Phó Thư ký Hoà thượng Thích Thanh Chỉnh
10. Phó Thư ký Hoà thượng Thích Đức Nghiệp
11. Phó Thư ký Hoà thượng Thích Thiện Bình
12. Uỷ viên Giám luật Hoà thượng Thích Giác Nhường

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012)

Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Phổ Tụê – Tỉnh Hà Nội
Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Thiện Khải – Tỉnh Đồng Nai (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Tp. Hà Nội (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Thanh Bích – Tỉnh Hà Nội (Hà Tây)
Hòa thượng Thích Huệ Hải – Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Phước Thành – Tỉnh Bình Định
Hòa thượng Thích Thanh Từ – Tỉnh Lâm Đồng
Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Tỉnh Đồng Nai
Hòa thượng Thích Chánh Đạo – Tỉnh An Giang
Hòa thượng Thích Kim Minh – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Chí Tín – Tỉnh Khánh Hoà
Hòa thượng Thích Chơn Ngộ – Tỉnh Quảng Nam
Hòa thượng Danh Nhưỡng – Tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Thích Đồng Huy – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (VT)
Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Tỉnh Long An
Hòa thượng Thích Hiển Tu – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Khả Tấn – Tỉnh Thừa Thiên Huế (VT)
Hòa thượng Thích Đức Phương – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hòa thượng Thích Giác Ngộ – Tỉnh Gia Lai (VT)
Hòa thượng Thích Đỗng Quang – Tỉnh Gia Lai
Hòa thượng Thích Huệ Thành – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Hòa thượng Thích Huệ Quang – Tỉnh Khánh Hoà (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Huyền Hy – Tỉnh Khánh Hoà (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Thiện Bình – Tỉnh Khánh Hoà
Hòa thượng Thích Đạt Đồng – Tỉnh Long An
Hòa thượng Thích Hoá Duyên – Tỉnh Long An (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Phát Huệ – Tỉnh Vĩnh Long (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Chơn Huệ – Tỉnh Tiền Giang
Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu – Tỉnh Phú Yên (VT)
Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Tỉnh Bình Thuận
Hòa thượng Thích Duy Nhựt – Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Tắc Thành – Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Tâm Giác – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Tắc An – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Giác Thuận – Tỉnh Sóc Trăng
Hòa thượng Trần Phiêng – Tỉnh Sóc Trăng (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Bảo An – Tỉnh Bình Định (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Mật Hạnh – Tỉnh Bình Định
Hòa thượng Thích Giác Nhường – TP. Cần Thơ
Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Tp. Hà Nội
Hòa thượng Thích Minh Tâm – Tỉnh Nam Định
Hòa thượng Thích Quảng Tuyên – Tỉnh Nam Định
Hòa thượng Thích Nhật Tân – Tỉnh Nam Định
Hòa thượng Thích Giác Hải – Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Tỉnh Bắc Giang
Hòa thượng Thích Tánh Hải – Tỉnh Lâm Đồng
Hòa thượng Trần Dạnh – Tỉnh Trà Vinh (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tỉnh Đồng Tháp
Hòa thượng Thích Giác Trang – Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Thanh Huấn – Tp. Hải Phòng
Hòa thượng Thích Thanh Sam – Tỉnh Bắc Ninh
Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Tỉnh Ninh Bình
Hòa thượng Thích Thanh Dục – Tỉnh Thái Bình
Hòa thượng Thích Ninh Hùng – Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Viên Giác – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Minh Tuấn – Tp. Đà Nẵng
Hòa thượng Thích Viên Minh – Tp. Đà Nẵng
Hòa thượng Thích Thiện Duyên -Tỉnh Quảng Nam
Hòa thượng Thích Giác Lâm – Tỉnh Bình Định
Hòa thượng Thích Trí Tâm – Tỉnh Khánh Hoà
Hòa thượng Thích Giác Đức – Tỉnh Bến Tre
Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Giác Tường – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Thiện Hiệp – Tỉnh Đồng Tháp
Hòa thượng Kim Sa Rinh – Tỉnh Vĩnh Long
Hòa thượng Diệp Thương – Tỉnh Trà Vinh
Hòa thượng Sơn Khune – Tỉnh Trà Vinh
Hòa thượng Thích Huệ Thành – Tp. Cần Thơ
Hòa thượng Thích Thiện Trinh – Tỉnh An Giang
Hòa thượng Thích Chí Đạt – Tỉnh An Giang
Hòa thượng Thích Giác Hoàng – Tỉnh An Giang (Viên tịch)
Hòa thượng Chau Tinh – Tỉnh An Giang
Hòa thượng Chau Ty – Tỉnh An Giang
Hòa thượng Thích Huệ Kỉnh – Tỉnh An Giang
Hòa thượng Dương Nhơn – Tỉnh Sóc Trăng
Hòa thượng Danh Pol – Tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Lý Liêu – Tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Thích Huệ Thông – Tỉnh Bình Dương
Hòa thượng Dương Dal – Tỉnh Sóc Trăng
Hòa thượng Quách Mến – Tỉnh Sóc Trăng (Viên tịch)
Hòa thượng Lý Thi – Tỉnh Sóc Trăng
Hòa thượng Lâm So – Tỉnh Sóc Trăng (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Bửu Thông – Tỉnh Tiền Giang
Hòa thượng Thích Nhuận Hiền – Tỉnh Tiền Giang (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Tâm Chánh – Tỉnh Tiền Giang
Hòa thượng Thích Thiện An – Tỉnh Đồng Tháp
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tỉnh Bình Định
Hòa thượng Thích Giác Viên – Tp. Đà Nẵng
Hòa thượng Thích Minh Chánh – Tỉnh Đồng Nai
Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Tỉnh Bình Phước
Hòa thượng Thích Chơn Phát – Tỉnh Quảng Nam

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ NHIỆM KỲ VI (2007-2012)

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hoà thượng Thích Trí Tịnh
Phó Chủ tịch Thường trực: Hoà thượng Thích Thanh Tứ
Phó Chủ tịch Thường trực: Hoà thượng Thích Từ Nhơn
Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni: Hoà thượng Thích Chơn Thiện
Phó Chủ tịch: Hoà thượng Thích Hiển Pháp
Phó Chủ tịch: Hoà thượng Thích Đức Phương
Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hoà thượng Thích Trí Quảng
Phó Chủ tịch đặc trách Phật giáo Nam Tông: Hoà thượng Dương Nhơn
Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kinh tế Tài chính: Hoà thượng Thích Giác Toàn
Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội: Thượng toạ Thích Quảng Tùng
Phó Chủ tịch: Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu
Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hoà thượng Thích Thiện Nhơn
Phó Tổng Thư ký kiêm Thủ quỹ: Hoà thượng Thích Thiện Pháp
Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Gia Quang
Uỷ viên Thư ký: Hoà thượng Đào Như
Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Duệ
Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Thống
Uỷ viên Thư ký: Đại đức Thích Đức Thiện
Uỷ viên Thư ký kiêm Uỷ viên Thủ quỹ: Đại đức Thích Minh Tiến
Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử: Hoà thượng Thích Thiện Duyên
Trưởng Ban Văn hoá: Hoà thượng Thích Trung Hậu
Trưởng Ban Nghi lễ: Hoà thượng Thích Trí Tâm
Uỷ viên Pháp chế: Thượng toạ Thích Hụê Trí
Uỷ viên Pháp chế: Đại đức Thích Tiến Đạt
Uỷ viên Kiểm soát: Hoà thượng Thích Thiện Bình
Uỷ viên Kiểm soát: Hoà thượng Thích Thiện Tánh
Uỷ viên Kiểm soát: Đại đức Thích Quảng Hà
Uỷ viên Kiểm soát: Cư sỹ Tống Hồ Cầm
Uỷ viên Thường trực: Hoà thượng Thích Thiện Tâm
Uỷ viên Thường trực: Hoà thượng Thích Giác Giới
Uỷ viên Thường trực: Hoà thượng Thạch Sok Xane
Uỷ viên Thường trực: Hoà thượng Thích Như Niệm
Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Thanh Điện
Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tôn Thật (Viên tịch)
Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Đạt Đạo
Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tấn Đạt
Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phúc
Uỷ viên Thường trực: Thượng tọa Thích Thanh Quyết
Uỷ viên Thường trực: Thượng tọa Thích Thanh Phong
Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Đạt
Uỷ viên Thường trực: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên
Uỷ viên Trường trực: Ni sư Thích nữ Huệ Từ
Uỷ viên Thường trực: Cư sĩ Tăng Quang (Từ trần)

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012)

Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Danh Nhưỡng – Tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Tp. Hà Nội
Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Dương Nhơn – Tỉnh Sóc Trăng
Hòa thượng Thích Thanh Sam – Tỉnh Bắc Ninh
Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Tp. Hà Nội (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Đức Phương – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hòa thượng Thích Trí Quảng – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Đồng Huy – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (VT)
Hòa thượng Thích Thanh Dục – Tỉnh Thái Bình
Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Tỉnh Quảng Nam
Hòa thượng Thích Thiện Bình – Tỉnh Khánh Hoà
Hòa thượng Thích Trí Tâm – Tỉnh Khánh Hoà
Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Tỉnh Quảng Trị (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tỉnh Bình Định
Hòa thượng Thích Thiện Từ – Tỉnh Cà Mau(Viên tịch)
Hòa thượng Thích Như Niệm – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Giác Viên – Tp. Đà Nẵng
Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Tỉnh Vĩnh Long
Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Tỉnh Ninh Thuận
Hòa thượng Thích Tâm Thủy – Tỉnh Phú Yên
Hòa thượng Trần Dạnh – Tỉnh Trà Vinh (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Tỉnh Bình Phước
Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Tỉnh Lâm Đồng
Hòa thượng Thích Thiện Thanh – Tỉnh Long An
Hòa thượng Thích Chơn Thành – Tỉnh Bình Thuận
Hòa thượng Thích Giác Toàn – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Giác Quang – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hòa thượng Thích Đức Thanh – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hòa thượng Thích Giác Dũng – Tỉnh Daklak
Hòa thượng Thích Minh Thiện – Tỉnh Bình Dương
Hòa thượng Thích Thông Nghiêm – Tỉnh Tây Ninh
Hòa thượng Thích Nhựt Huệ – Tỉnh Trà Vinh
Hoà thượng Thích Thiện Sanh – Tỉnh Sóc Trăng
Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp. Hồ CHí Minh
Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Đào Như – Tp. Cần Thơ
Hòa thượng Thạch Sok Xane – Tỉnh Trà Vinh
Hòa thượng Thích Huệ Tài – Tỉnh An Giang
Hòa thượng Lý Sa Muoth – Tỉnh Bạc Liêu
Hòa thượng Thích Từ Hương – Tỉnh Gia Lai
Hòa thượng Thích Huệ Hà – Tỉnh Bạc Liêu (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thạch On – Tỉnh Trà Vinh
Hòa thượng Tăng Nô – Tỉnh Sóc Trăng
Hòa thượng Thạch Huônl – Tỉnh Sóc Trăng
Hòa thượng Thích Giác Giới – Tỉnh Vĩnh Long
Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Tỉnh Ninh Bình
Hòa thượng Thích Thanh Bích – Tỉnh Hà Tây
Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Tỉnh Bắc Giang
Hòa thượng Thích Nhật Quang – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Trung Hậu – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Lý Sân – Tp. Cần Thơ
Hòa thượng Lâm Pậu – Tỉnh Trà Vinh
Hòa thượng Thích Minh Chánh – Tỉnh Đồng Nai
Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Tỉnh Đồng Tháp
Hòa thượng Thích Lưu Đoan – Tỉnh Trà Vinh (VT)
Hòa thượng Thích Huyền Thông – Tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Thích Phước Đường – Cộng hoà Pháp
Hòa thượng Danh Đổng – Tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Thạch Sên – Tỉnh Trà Vinh
Hòa thượng Danh Dĩnh – Tỉnh Kiên Giang
Hòa thượng Thích Nguyên Phước – Tỉnh Bình Định
Hòa thượng Thích Thiện Tấn – Tỉnh Quảng Trị
Hòa thượng Thích Hoằng Từ – Tỉnh Tiền Giang (Viên tịch)
Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu – Tp. Hà Nội
Thượng tọa Thích Thanh Duệ – Tp. Hà Nội
Thượng tọa Thích Gia Quang – Tp. Hà Nội
Hòa thượng Thích Hạnh Lạc – Tỉnh Quảng Ngãi
Thượng tọa Thích Huệ Minh – Tỉnh Tiền Giang
Thượng tọa Thích Nhựt Tấn – Tỉnh Bến Tre
Hòa thượng Thích Huệ Trí – Tp. Hồ Chí Minh
Thượng tọa Thích Quảng Tùng – Tp. Hải Phòng
Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm – Tp. Hà Nội
Thượng tọa Thích Thanh Điện – Tp. Hà Nội
Thượng tọa Thích Tôn Thật – Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)
Hòa thượng Thích Đạt Đạo – Tp. Hồ Chí Minh
Thượng tọa Thích Thiện Đức – Tp. Hồ Chí Minh
Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm – Tỉnh Nam Định
Thượng tọa Danh Lân – Tỉnh Kiên Giang
Thượng tọa Diệp Tươi – Tỉnh Trà Vinh
Thượng tọa Chau Sơn Hy – Tỉnh An Giang
Hòa thượng Danh Thiệp – Tỉnh An Giang
Hòa thượng Thích Khế Chơn – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hòa thượng Thích Hải Ấn – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thượng tọa Thích Thiện Thống – Tỉnh An Giang
Thượng tọa Thạch Hà – Tỉnh Cà Mau
Thượng tọa Thích Minh Thiện – Tỉnh Long An
Hòa thượng Thích Huệ Đức – Tỉnh Hậu Giang
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh – Tỉnh Vĩnh Long
Thượng tọa Thích Thanh Nhã – Tp. Hà Nội
Thượng tọa Thích Thiện Nguyện – Tp. Đà Nẵng
Thượng tọa Thích Trí Thắng – Tỉnh Quảng Ngãi
Hòa thượng Thích Viên Quán – Tỉnh Gia Lai
Thượng tọa Thích Huệ Thông – Tỉnh Bình Dương
Thượng tọa Thích Huệ Hiền – Tỉnh Đồng Nai
Hòa thượng Thích Huệ Trường – Tp. Cần Thơ
Thượng tọa Thích Thiện Bảo – Tp. Hồ Chí Minh
Thượng tọa Thích Bửu Chánh – Tỉnh Đồng Nai
Thượng tọa Thích Tâm Đức – Tp. Hồ Chí Minh
Thượng tọa Thích Thiện Tiến – Tỉnh Ninh Thuận
Thượng tọa Thích Thanh Liên – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thượng tọa Thích Tấn Đạt – Tp. Hồ Chí Minh
Thượng tọa Thích Châu Quang – Tỉnh Daklak
Hòa thượng Thích Quảng Xả – Tỉnh Kontum
Thượng tọa Thích Nguyên Chơn – Tỉnh Bình Định
Thượng tọa Thích Thanh Phúc – Tp. Hà Nội
Thượng tọa Thích Thanh Đạt – Tp. Hà Nội
Thượng tọa Thích Thanh Giác – Tp. Hải Phòng
Thượng tọa Thích Thanh Hiện – Tỉnh Hưng Yên
Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Tỉnh Quảng Ninh
Thượng tọa Thích Thanh Phụng – Tỉnh Bắc Ninh
Thượng tọa Danh Lung – Tp. Hồ Chí Minh
Thượng tọa Thích Quảng Hà – Tỉnh Nam Định
Đại đức Thích Thanh Chính – Tỉnh Hà Tây
Đại đức Thích Tiến Đạt – Tỉnh Hà Tây
Đại đức Thích Tâm Nhẫn – Tỉnh Hà Nam
Đại đức Thích Minh Tiến – Tp. Hà Nội
Đại đức Thích Đức Thiện – tp. Hà Nội
Đại đức Thích Tâm Đức – Tỉnh Thanh Hoá
Thượng tọa Thích Thanh Vân – Tỉnh Hải Dương
Đại đức Thích Nguyên Thành – Tỉnh Thái Nguyên
Đại đức Thích Minh Nghiêm – Tỉnh Phú Thọ
Đại đức Thích Quảng Truyền – Tỉnh Lạng Sơn
Đại đức Thích Quảng Tuấn – Tỉnh Dak Nông
Thượng tọa Thích Thanh Phong – Tp. Hồ Chí Minh
Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên – Tp. Hồ Chí Minh
Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhượng – Tỉnh Nam Định
Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo – Tp. Hà Nội
Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Tp. Hồ Chí Minh
Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Tp. Hồ Chí Minh
Ni sư Thích nữ Huệ Từ – Tp. Hồ Chí Minh
Ni sư Thích nữ Đàm Khoa – Tỉnh Hà Tây
Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp. Hồ Chí Minh (Từ trần)
Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp. Hồ Chí Minh
Cư sĩ Tăng Quang – Tp. Hồ Chí Minh (Từ trần)
Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp. Hồ Chí Minh
Giáo sư Lê Mạnh Thát – Tp. Hồ Chí Minh
Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Tp. Hà Nội
Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu – Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cư sĩ Bùi Trọng Cường – Tỉnh Hà Tĩnh

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ NHIỆM KỲ VI (2007-2012)

01. Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Tỉnh Thừa Thiên Huế
02. Hòa thượng Thích Chí Đạo – Tỉnh Quảng Nam
03. Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tp. Hồ Chí Minh
04. Hòa thượng Thích Như­ Ý – Tỉnh Khánh Hoà
05. Hòa thượng Chau Cắt – Tỉnh An Giang
06. Hòa thượng Thích Minh Thông – Tp. Hồ Chí Minh
07. Hòa thượng Thích Như Tước – Tỉnh Vĩnh Long
08. Hòa thượng Thích Toàn Đức Tỉnh Lâm Đồng
09. Hòa thượng Danh Nhuônl – Tỉnh Kiên Giang
10. Hòa thượng Thích Thiện Trí – Tp. Hồ Chí Minh
11. Hòa thượng Thích Từ Tánh – Tp. Đà Nẵng
12. Th­ượng tọa Thích Như Quang – Tỉnh Bình Định
13. Th­ượng tọa Thích Viên Đạt – Tỉnh Bình Định
14. Th­ượng tọa Thích Hạnh Niệm – Tỉnh Quảng Nam
15. Th­ượng tọa Thích Giác Liêm – Tp. Hồ Chí Minh
16. Th­ượng tọa Thích Thanh Ngọc – Tp. Hồ Chí Minh
17. Hòa thượng Trà Kla Leng – Tỉnh Sóc Trăng
18. Th­ượng tọa Tăng Xà Vong – Tỉnh Bạc Liêu
19. Th­ượng tọa Hộ Chánh – Tp. Hồ Chí Minh
20. Th­ượng tọa Pháp Chất – Tp. Hồ Chí Minh
21. Th­ượng tọa Thích Lệ Trang – Tp. Hồ Chí Minh
22. Th­ượng tọa Thích Minh Thành – Tp. Hồ Chí Minh
23. Th­ượng tọa Thích Giác Nhân – Tỉnh Tiền Giang
24. Th­ượng tọa Thạch Oai – Tỉnh Trà Vinh
25. HT. Thích Thanh Hùng – Tp. Hồ Chí Minh
26. Th­ượng tọa Thích Nhật Ấn – Tp. Hồ Chí Minh
27. Đại đức Thích Truyền Cường – Tp. Hồ Chí Minh
28. Thượng tọa Thích Thiện Hạnh – Tp. Hồ Chí Minh
29. Đại đức Lý Vệ – Tỉnh Hậu Giang
30. Thượng tọa Lý Hùng – Tp. Cần Thơ
31. Đại đức Thích Thanh Huân – Tp. Hà Nội
32. Đại đức Thích Minh Trí – Tp. Hà Nội
33. Đại đức Thích Chiếu Tạng – Tỉnh Vĩnh Phúc
34. Đại đức Thích Minh Hiền – Tỉnh Hà Tây
35. Đại đức Thích Trí Chơn – Tp. Hồ Chí Minh
36. Đại đức Thích Minh Huy – Tỉnh Yên Bái
37. Đại đức Thích Thọ Lạc – Tỉnh Ninh Bình
38. Đại đức Thích Đức Nguyên – Tỉnh Hoà Bình
39. Đại đức Thích Thanh Đư­ờng – Tỉnh Cao Bằng
40. Đại đức Thích Thiện Thành – Tỉnh An Giang
41. Đại đức Thích Phước Nguyên – Tp. Hồ Chí Minh
42. Đại đức Thích Phước Nghiêm – Tỉnh Tiền Giang
43.  Đại đức Thích Huệ Khai – Tỉnh Đồng Nai
44. Đại đức Thích Thiện Minh – Tp. Hồ Chí Minh
45.  Đại đức Quách Thành Sattha – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
46. Ni trư­ởng Thích nữ Huệ Hư­ơng – Tỉnh Đồng Nai
47. Ni sư­ Thích Đàm Nghiêm – Tp. Hà Nội
48. Sư­ cô Thích nữ Tín Liên – Tp. Hồ Chí Minh

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*