Home / 5th Anniversary / Hệ thống tài liệu Phật học

Hệ thống tài liệu Phật học

GIÁO LÝ PHẬT GIÁO CĂN BẢN

Trích từ Phật học cơ bản

Sưu tập tổng hợp về giáo lý Phật giáo

BỘ SÁCH PHẬT HỌC

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO

Sách lịch sử Phật giáo

Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Lịch sử Phật giáo Tây Tạng

   • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *