Hướng đến con đường giải thoát – Đức Đạt Lai Lạt Ma

HƯỚNG ĐẾN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
Nguyên Tác: THE WAY TO FREEDOM – Tác giả: HIS HOLINESS THE DALAILAMA
Dịch giả: Nguyễn Thuý Phượng
VIỆN TRIẾT LÝ VIỆT NAM VÀ TRIẾT HỌC THẾ GIỚI – Tái bản lần thứ nhất 2544-2000  • Leave a Comment