HÃY THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT để giữ tâm ý trong sạch và vãng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân.

Cập nhật lần cuối tháng 10/2019