Tặng ảnh tôn tượng Bồ tát Di Lặc chất lượng cao 10MB, tải xuống trực tiếp

Trang nhà xin tặng 2 tôn ảnh Bồ tát Di Lặc theo phong cách Hiển giáo (lấy hình tượng của Đức Bố Đại Hòa Thượng). Mỗi tôn ảnh có chất lượng 10MB.

Hệ điều hành window: quý vị kích vào ảnh dưới đây để hiển thị ảnh đúng kích thước, sau đó kích chuột phải và chọn Save Image As….

Với điện thoại smartphone, mỗi loại sẽ cách lưu ảnh khác nhau. Nếu không tải xuống được ảnh, xin hoan hỷ để lại phản hồi, trang nhà sẽ gửi tặng qua email.

Sau khi tải về, quý vị có thể tùy hỷ sử dụng. Sẽ tuyệt vời hơn nếu các bức tôn ảnh này được sử dụng vào các hoạt động Phật sự và các hoạt động không có mục đích kiếm tiền / kinh doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *