Theo tài liệu Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ quyển trung – HT Kim Cương Trí dịch đời đường:
1. Phật Di Lặc ở giữa. Maitreya Buddha in the center
2. Bồ tát Pháp Âm Luân bên trái
3. Bồ tát Đại Diện Tướng bên phải

Tôn ảnh Di Lặc Tam ThánhTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *