Hoa Nghiêm Tam Thánh là ba vị thánh xuất hiện trong thế giới Hoa Nghiêm với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở giữa, Đức Bồ tát Văn Thù bên phải và Đức Bồ tát Phổ Hiền bên trái.

Tôn ảnh Hoa Nghiêm Tam ThánhTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *