Ảnh Sa Ba Tam Thánh là 3 vị thánh giáo hóa Phật Pháp ở cõi Sa Bà, có nhiều nhân duyên và được chúng sinh biết đến nhiều nhất. Gồm Đức Phật Thích Ca ở giữa, Đức Bồ tát Quán Âm bên phải và Đức Bồ tát Địa Tạng bên trái.

Tôn ảnh Sa Bà Tam ThánhTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *