Tam Thánh Tây Phương gồm Đức Phật A Di Đà, Đức Bồ tát Đại Thế Chí và Đức Bồ tát Quan Thế Âm. Các bức tôn ảnh chất lượng cao có chú thích dung lượng bên dưới.

Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương – bộ thứ hai Tam Thánh trong một tôn ảnh, có ảnh chất lượng cao.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *