Theo truyền thuyết khi mới sinh ra, Tất Đạt Đa đi 7 bước, dưới chân nở ra 7 đóa hoa sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói rằng: “Thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn” (trên trời dưới đất ta là tôn quý nhất). Cùng khi đó, có chín con rồng phun nước tắm cho Phật sơ sinh, các tầng trời mở ra và chư thiên mừng rỡ, cõi Phật hoan hỷ.

Ở Việt Nam, hình tượng này được tạo thành một toà Cửu long, có 9 đầu rồng hiện ra xung quanh tượng Thích ca sơ sinh. Tuỳ từng chùa mà toà Cửu long to hay nhỏ, cầu kỳ hay không cầu kỳ. Toà lớn thì đủ 9 rồng, vô số chư Phật, thần thánh ở xung quanh. Chùa nhỏ thì sơ sài đơn giản. Toà Cửu long thường đặt ngay sau hương án chính, ở tầng thấp nhất, bên dưới các bộ Tam Tôn.

Tôn ảnh Tòa Cửu Long



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *