Gồm tôn ảnh các Đức Phật, Bồ tát chất lượng tốt, đảm bảo các tiêu chí cơ bản về trang nghiêm, có thể in ra để thờ.

Thứ tự ảnh trong bộ sưu tập dưới đây được xếp ngẫu nhiên.

Cập nhật lần cuối ngày 12 tháng 10 năm 2019