Kinh A Di Đà giảng giải – HT Thích Nhất Hạnh

GIẢNG GIẢI KINH A-DI-ĐÀ
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Trang 1 – Mục lục
Trang 2 – Phần 1

Bụt tại mười phương
Tịnh nhiễm do tâm
Khổ vui tương tác

Trang 3 – Phần 2

Diệu dụng pháp thân
Tích môn bản môn
Đạo tràng lý tưởng
Gió chim thuyết pháp

Trang 4 – Phần 3

Tạo lập Tịnh độ
Nắm lấy danh hiệu
Đã về đã tới
Hoa sen chín phẩm

Trang 5 – Phần 4

Thiền Tịnh không hai
Gạn đục khơi trong
Ba nguồn năng lượng

Trang 6 – Phần 5

Bản dịch Kinh A-di-đà  • Leave a Comment