Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Tây Phương Cực Lạc / Tịnh Độ Kinh Pháp / Tam Kinh Tịnh Độ / Kinh A Di Đà giảng giải – HT Thích Nhất Hạnh

Kinh A Di Đà giảng giải – HT Thích Nhất Hạnh

GIẢNG GIẢI KINH A-DI-ĐÀ
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Trang 1 – Mục lục

Trang 2 – Phần 1

Bụt tại mười phương
Tịnh nhiễm do tâm
Khổ vui tương tác

Trang 3 – Phần 2

Diệu dụng pháp thân
Tích môn bản môn
Đạo tràng lý tưởng
Gió chim thuyết pháp

Trang 4 – Phần 3

Tạo lập Tịnh độ
Nắm lấy danh hiệu
Đã về đã tới
Hoa sen chín phẩm

Trang 5 – Phần 4

Thiền Tịnh không hai
Gạn đục khơi trong
Ba nguồn năng lượng

Trang 6 – Phần 5

Bản dịch Kinh A-di-đà  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Pages: 1 2 3 4 5 6