Kinh A Di Đà giảng giải – HT Tuyên Hóa

Kinh Phật Thuyết A Di Đà
Hán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Giảng Giải: Vạn Phật Thánh Thành, Tuyên Hóa Thượng Nhân

Trang 1 – Mục lục
Trang 2 – Thích Danh
Trang 3 – Hiển Thể
Trang 4 – Minh Tông
Trang 5 – Luận Dụng
Trang 6 – Phán Giáo
Trang 7 – Tịnh Độ
Trang 8 – Tịnh Độ (tiếp theo)
Trang 9 – Tịnh Độ (tiếp theo)
Trang 10 –  Tịnh Độ (tiếp theo)  • Leave a Comment