Kinh A Di Đà giảng giải – HT Tuyên Hóa

Kinh Phật Thuyết A Di Đà
Hán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Giảng Giải: Vạn Phật Thánh Thành, Tuyên Hóa Thượng Nhân

Trang 1 – Mục lục

Trang 2 – Thích Danh

Trang 3 – Hiển Thể

Trang 4 – Minh Tông

Trang 5 – Luận Dụng

Trang 6 – Phán Giáo

Trang 7 – Tịnh Độ

Trang 8 – Tịnh Độ (tiếp theo)

Trang 9 – Tịnh Độ (tiếp theo)

Trang 10 –  Tịnh Độ (tiếp theo)  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10