[0375] KINH ĐẠT BÁT NIẾT BÀN

Kinh Đại Bát Niết Bàn là bộ Kinh ghi lại những gì đã xảy ra trong ngày tháng cuối cùng của cuộc đời đức Phật tại thế. Trên đoạn đường từ núi Linh-thứu đến Câu-thi-na, Ngài dừng lại tại các làng mạc, đô thị để giảng những bài pháp cuối cùng. Do vậy Kinh này ghi khá đầy đủ lại các giáo lý quan trọng trong một đời giáo hóa của Ngài. Là tinh hoa trong suốt 49 năm thuyết pháp của đức Như Lai. Tâm nguyện một đời, giáo nghĩa của ba tạng kinh, phương pháp tu chứng, các mối hoài nghi của bảy chúng, đều được đúc kết cô đọng trong bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn.
Trước khi ra đi Ngài vẫn không quên ân cần nhắn nhủ: “Phải lấy giới luật làm thầy, giới luật còn thì Phật pháp còn giới luật mất thì Phật pháp cũng bị diệt, các con phải tự thắp đuốc lên mà đi.” Ngoài ra cuối kinh còn có nói đến xá lợi Phật được phân chia và phụng thờ ở cõi Diêm Phù Đề như thế nào.
(Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Tập 12, Niết bàn bộ, số hiệu 375, 36 quyển, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tống Tuệ Nghiêm đẳng y Nê Hoàn Kinh gia chi.
Ngoài ra HT còn dịch thêm Kinh Đại Bát Niết Bàn hậu phần, tập 12, số hiệu 377, Đường Nhã Bạt Đà La dịch gồm năm phẩm: Phẩm Kiều Trần Như, Di giáo Phẩm, Ứng Tận Hoàn Nguyên và Trà Tỳ, riêng Phẩm Cúng Dường Xá Lợi tên nguyên thủy là Thánh Khu Khoách Nhuận Phẩm. Vì vậy nội dung Kinh Đại Bát Niết Bàn tiếng Việt rất đầy đủ. bttdtkvn)

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Ðại sư Huệ Nghiêm (363-443),
Đại sư Huệ Quán (thế kỷ V – TL) và cư sĩ Tạ Linh Vận (385-433)

Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
—-o0o—-

.
.
[display-posts category=”kinh-dai-bat-niet-ban-ht-thich-tri-tinh-dich” posts_per_page=”-1″ order=”ASC” orderby=”title”]
.
.

Nguồn Niemphat.com  • Leave a Comment