[0310] KINH ĐẠI BẢO TÍCH

KINH ÐẠI BẢO TÍCH

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh
PL 2543 – DL 1999

Nguồn Thư viện Hoa sen

   • Leave a Comment