[0375] KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Ðại sư Huệ Nghiêm (363-443),
Đại sư Huệ Quán (thế kỷ V – TL) và cư sĩ Tạ Linh Vận (385-433)

Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
—-o0o—-

.
.
[display-posts category=”kinh-dai-bat-niet-ban-ht-thich-tri-tinh-dich” posts_per_page=”-1″ order=”ASC” orderby=”title”]
.
.

Nguồn Niemphat.com  • Leave a Comment