Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Địa Tạng Bồ tát toàn tập / Bộ kinh Địa Tạng Bồ tát / Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và Công Đức

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và Công Đức

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NXB TÔN GIÁO – PL 2549 – DL 2005
CHƯ KINH NHẬT TỤNG
—o0o—
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC
Việt dịch: HT Thích Trí Quang

MỤC LỤC

Trang 01 – Mục lục
Trang 02 – Phẩm 01 – Thần Thông Tại Cung Đao Lợi
Trang 03 – Phẩm 02 – Thân Phân Hóa Qui Tụ Lại
Trang 04 – Phẩm 03 – Quán Sát Nghiệp Quả Chúng Sinh
Trang 05 – Phẩm 04 – Nghiệp Quả Của Người Diêm Phù
Trang 06 – Phẩm 05 – Danh Xưng Địa Ngục
Trang 07 – Phẩm 06 – Thế Tôn Tuyên Dương
Trang 08 – Phẩm 07 – Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất
Trang 09 – Phẩm 08 – Các Vua Diêm La Xưng Tụng
Trang 10 – Phẩm 09 – Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật
Trang 11 – Phẩm 10 – Trắc Lượng Công Đức Bố Thí
Trang 12 – Phẩm 11 – Thần Đất Hộ Trì
Trang 13 – Phẩm 12 – Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe
Trang 14 – Phẩm 13 – Thế Tôn Ký Thác  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14