[0262] KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch
Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch

Nguồn niemphat.com  • Leave a Comment