[0166] KINH NGUYỆT QUANG BỒ TÁT (Đọc online – PDF)

PHẬT THUYẾT KINH NGUYỆT QUANG BỒ TÁT

Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm.
Phật Tử Bùi Đức Huề dịch tiếng Việt 9/2010.

nguồn Daitangvietnam.com  • Leave a Comment