Home / TRIPITAKA / Đại tạng kinh tiếng Việt / Tam Tạng Kinh Điển Nam Truyền / 35. Tiểu Bộ Kinh / 02. KINH PHÁP CÚ (tách phẩm – đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Đức)

02. KINH PHÁP CÚ (tách phẩm – đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Đức)

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA)

Đa ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức
Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Bản dịch Anh ngữ: Hòa thượng NARADA, Colombo, Sri Lanka, 1963, 1971
TỊNH MINH dịch Việt / thể kệ – Sài Gòn, PL. 2539 – TL. 1995
Sưu tập và hiệu đính: Nguyên Định Mùa Phật Đản PL.2550, 2006

—–o0o—–

Nguồn Thư viện Hoa sen • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  5 Bình luận

  1. Kinh goi Thay
   Xin Thay hoan hi goi cho con Kinh Phap Cu’ dang ebook , con muon download wa Tablet cua con , nhung ko biet lam sao , con can` doc chu~ to , Kinh Thay goi cho con tron Bo 6 quyen gom 26 pham , con doc wa Tablet. Con cam on Thay rat nhieu
   Kinh chuc Thay luon nhieu suc khoe
   Kinh Thay
   Dieu Linh

  2. Kinh Thay
   Con xin cam on Thay rat nhieu , Day la dia chi email cua con irosepham@gmail.com
   Kinh chuc Thay luon nhieu suc khoe

   Kinh Thay
   Dieu linh

  3. Kinh Chao Thay
   Thua Thay con da~ nhan va download Kinh Phap Cu’, Chu~ to rat de~ doc, Con xin cam on Thay nhieu lam
   Kinh chuc Thay luon nhieu suc khoe
   KinhThay
   Dieu Linh

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *