2 thoughts on “LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI – STORY OF SAKYAMUNI BUDDHA

  1. mô phật. quý vị có thể cho con full toàn bộ những bức tranh như vậy được không ạ

    • Mô Phật,
      Chào Đạo hữu, trang nhà đang soạn thảo lại bộ hình ảnh này, dự kiến trước ngày Đại lễ Phật Đản. Vậy khi nào xong quản trị viên sẽ gửi tặng đạo hữu qua email của đạo hữu.
      Trân trọng

Leave a Comment