[T1421] Luật Di Sa Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần – trọn bộ

Kinh điển mang số hiệu 1421 trong bộ Luật tạng – Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu.

Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập người nước Kế Tân, cùng Trúc Đạo Sinh – Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *