MẤY ĐIỆU SEN THANH (v.2010)- HT THÍCH THIỀN TÂM dịch

.

MẤY ĐIỆU SEN THANH

Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch


.
.  • Leave a Comment