Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHISAT IMAGE / BỘ SƯU TẬP TÔN ẢNH | Budhist Image Collection / Ảnh động Phật giáo | Moving Buddhist images / [Mỗi tuần một tôn ảnh] Ảnh động Bảy Đức Phật Dược Sư có danh hiệu bên dưới – phiên bản Đại lễ 4

[Mỗi tuần một tôn ảnh] Ảnh động Bảy Đức Phật Dược Sư có danh hiệu bên dưới – phiên bản Đại lễ 4

Bộ tôn ảnh động Bảy Đức Phật Dược Sư. Dưới đây có 3 phiên bản: phiên bản 1 giây một ảnh – 3 giây một ảnh – 5 giây một ảnh. Nếu quý vị cần kéo dài hơn có thể để lại comment ở dưới bài, Thanh Tịnh sẽ tạo và gửi quý vị.


Phiên bản một giây một ảnh
 photo SevenMedBuddha1s_zpshkay7u8r.gif
Phiên bản 3 giây một ảnh
 photo SevenMedBuddha3s_zpshiqqu5nm.gif

Phiên bản 5 giây một ảnh
 photo SevenMedBuddha5s_zps9n1zeiv8.gif  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *