[Mỗi tuần một tôn ảnh] Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang – phiên bản Đại Lễ 1

 photo Phat Duoc Su namo84000.org.png  • Leave a Comment