[mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (trọn bộ 13 phẩm được chia thành 11 băng)

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

băng tụng được sưu tầm bởi NAMOYTS từ  nguồn trang nhà

http://phapamthuongchuyen.com/

click liên kết dưới đây để download

1

http://www.mediafire.com/?0h48jf00j6ezl9j

2

http://www.mediafire.com/?39j90e2bgv8b4yx

3

http://www.mediafire.com/?76f6isr71ik8wxb

4

http://www.mediafire.com/?3h4u0rmpzqvj4gz

5

http://www.mediafire.com/?5jcrhb8x3ipc0ws

6

http://www.mediafire.com/?p565ny4qn4ml886

7

http://www.mediafire.com/?azs33invvmf0ciz

8

http://www.mediafire.com/?t3cq0ctc82sxc49

9

http://www.mediafire.com/?nsfp624se8rwd2w

10

http://www.mediafire.com/?4f8hy9w12eu6uke

11

http://www.mediafire.com/?6b7da4fvcn49jrq

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *