Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Dược Sư Pháp Hội / Dược Sư Kinh Pháp / Pháp âm Dược Sư / [audio] Niệm Phật Dược Sư – thầy Trí Thoát (30 phút – online)

[audio] Niệm Phật Dược Sư – thầy Trí Thoát (30 phút – online)

Bản cập nhật Pháp âm trì tụng danh hiệu Phật Dược Sư – HT Thích Trí Thoát tụng.
Bản pháp âm thời lượng 30 phút với định dạng .mp3 và .ogg
Quý vị có thể tải xuống cả hai bản pháp âm này theo liên kết ở dưới hoặc quét QR code bằng di động

Download .mp3 mp3PhatDuocSu
Download .ogg oggPhatDuocSu


  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *